Tổng hợp các cặp lô đi hay cùng nhau, đánh là thắng!

Tổng hợp các cặp lô đi hay cùng nhau, đánh là thắng!